به گزارش منبع آگاه غلامرضا تاج‌گردون در واکنش به تیتر روزنامه ابتکار به مدیر مسئولی وکیلی نوشته است:

به گزارش منبع آگاه غلامرضا تاج‌گردون در واکنش به تیتر روزنامه ابتکار به مدیر مسئولی وکیلی نوشته است: