ضارب پزشک گچسارانی خود را به پلیس معرفی کرد

ضارب پزشک گچسارانی خود را به پلیس معرفی کرد

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از وقوع یک فقره نزاع و درگیری در این شهرستان خبر داد و گفت: فرد ضارب با تلاش دادستان و مجموعه ی انتظامی شهرستان گچساران و با همکاری خانواده و معتمدین محلی خود را به پلیس معرفی نمود.؛