به گزارش منبع آگاه ساعتی پیش تعدادی از دستفروشان گچسارانی در اعتراض به آنچه آنها نامناسب بودن مکان تعیبن شده برای ادامه فعالیت دستفروشی عنوان کرده‌اند، در محل ساختمان شهرداری رفته و خواستار رسیدگی به این خواسته خود شدند. براساس این گزارش آنها پس از تجمع در پشت اتاق شهردار و برای پیگیری مطالبه خود به سوی […]

به گزارش منبع آگاه ساعتی پیش تعدادی از دستفروشان گچسارانی در اعتراض به آنچه آنها نامناسب بودن مکان تعیبن شده برای ادامه فعالیت دستفروشی عنوان کرده‌اند، در محل ساختمان شهرداری رفته و خواستار رسیدگی به این خواسته خود شدند.

براساس این گزارش آنها پس از تجمع در پشت اتاق شهردار و برای پیگیری مطالبه خود به سوی دفتر امام جمعه رفتند.