به گزارش منبع آگاه در پی انتشار نامه سرگشاده افراسیاب پرویزی از لیدرهای انتخاباتی تاج‌گردون در ایل قشقایی بعد از سخنرانی انتقادی سردار احمد خورشیدی درهمایشی با موضوع انقلاب اسلامی چالش‌ها و فرصت‌ها  یکی از مخاطبان این پایگاه خبری با ارسال عکس و یادداشتی کوتاه نوشته است:  سلام آقای رضایی بنده به عنوان‌ یکی از مخاطبین شما […]

به گزارش منبع آگاه در پی انتشار نامه سرگشاده افراسیاب پرویزی از لیدرهای انتخاباتی تاج‌گردون در ایل قشقایی بعد از سخنرانی انتقادی سردار احمد خورشیدی درهمایشی با موضوع انقلاب اسلامی چالش‌ها و فرصت‌ها  یکی از مخاطبان این پایگاه خبری با ارسال عکس و یادداشتی کوتاه نوشته است: 

سلام آقای رضایی بنده به عنوان‌ یکی از مخاطبین شما خواستم مطلبی را بعرض برسانم واینکه آقای پرویزی بداند با اهانتی که به سردار خورشیدی دردفاع از نماینده کرده است بداند جایگاه نداشته خودرا بیش از پیش تخریب نمود، البته به امثال افراسیاب پرویزی باید حق داد چرا که سخنرانی آتشین سردار خورشیدی در حسینیه بهبهانی ها که جمعیتی زیادی را نیز به آنجا کشانده بود مانند بمبی زیرساخت های رای تاجگردون را ویران ساخت که با دومین سخنرانی سردار تاجگردون باید به منزل برود ،