بعد از انقلاب، مسئولیتها بیشتر بر اساس السابقون و آشنا بازی تقسیم شد. مدیران دستگاهها عمومآ از نیروهای انقلابی به اصطلاح متعهد انتخاب و بکار گرفته شدند.

نیروهای متعهد کمتر شمه مدیریتی داشتند لذا، کارها بخوبی و با بهره وری لازم بسامان نمی رسید. چاره برون رفت از مشکل برون سپاری کارها بود تا افراد نخبه و کاردان بعنوان بخش خصوصی به میدان آمده و کارها سامان یابند. بخش خصوصی تحت عنوان پیمانکار و شرکتهای اقماری کم کم متولد شدند ک عمدتآ از آشنایان مدیران و ژنهای خوب بودند، پیمانکاران شرکتی با جذب نیروهای زبده بیکار با کمترین حقوق و مزایا حدود ۴ دهه است روزگار شاغلین موقت ” بقولی شرکتی ” را سیاه کرده تا خود و اربابان سرخ و تپل در آسایش و آرامش باشند. شرکتهای پیمانکاری با دادن حقوق ناچیز و گرفتن برگ سفید امضاء و تعهد نامه، استثمار مطلق را نهادینه کرده اند تا کنترل نیروی کار را بدست بگیرند.

طرج موفق  برون سپاری کارها در شرکتهای دولتی و دستگاه های اداری در حد اکمل اجراء شد. یکی از دستگاه هایی که استقبال خوبی از برون سپاری خدمات داشت و دارد، سازمان بهزیستی است.

مدیران سازمان بهزیستی برخلاف کمیته امداد امام “ره ” شوق و ذوق فراوانی به سپردن وظایف به بخش خصوصی دارند مثلآ؛؛ امور مددکاری که راه اندازی کلینیکهای مددکاری از آن جمله است. خدمات نگهداری روزانه و شبانه روزی از سالمندان، کودکان، بزرگسالان جسمی حرکتی، معلولین ذهنی، ایتام …. نیز عمدتآ به بخش خصوصی سپرده شده اند که آمار بسیار بالایی دارد.

ورود بخش خصوصی برای انجام امور نگهداری و توانبخشی رو به گسترش، سبب جذب عمده بودجه نحیف سازمان شده است، چنانکه طبق گزارش داده شده توسط معاونت توانبخشی جناب دکتر حسین نحوی نژاد : اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی توانبخشی کشور ، ۸۰۰ میلیارد آن صرف هزینه های مراکز نگهداری می شود‌. سازمان بهزیستی دارای سایتها و اماکن بسیاری است که مدیریتهای ضعیف عاجزند استفاده بهینه از آنها جهت نگهداری گروه های هدف داشته باشند.

سازمان بهزیستی مجوزهای گوناگونی به بخش خصوصی میدهد از جمله ” موسسه خیریه، انجمن، کلینیک…..” بعنوان همیار و همکار که چابک سازی کند.

اما نه کنترل محسوس، نه حسابرسی و نظارت دقیقی که بتوان عملکرد آنها را از نظر بازدهی و عملکرد ارزشیابی کرد.

مواردی وجود دارد که بقولی پیمانکاران با استخدام نیرو با حداقل دستمزد کار تحویل می دهند ” کلینیک مددکاری در …. ” ….. مشکل دیگری که وجود دارد و تایید کننده آشنا بازی ” السابقون ” است همانا، دادن مجوز و دعوت بکار افراد غیر معلول در کلینیک هاست.

بنابراین، برای حل مشکل باید چاره اندیشی شود، نه اینکه وظایف سازمان به موسسات و کلینیک های خارج سازمان سپرده شود ولی مشکلات حل نشوند. سازمان بهزیستی با تراکم نیرو روبرو است که قوز بالا قوز است. چنانچه مدیران کاربلد و خوش فکر در مصدر کار به فکر حل مسئله افتند، طی فراخوانی در این زمینه نظرات را جهت حل مشکل اخذ نمایند و سرو سامانی به این آشفته بازار دهند.  انشا الله

منتقد؛ جدید الاسلام