به گزارش خبرآوران فرمانده نیروی انتظامی شهرستان باشت گفت: این جوان ۱۹ ساله، ساکن روستای عشایری هزیم ومیانه درشهرستان باشت بنا به دلائل نامعلوم با استفاده از طناب خود را حلق آویز و خودکشی کرد. سرهنگ رضا چشم مهتاب افزود: این چندمین جوان از بیدک باشت است که اقدام به خودکشی کرده است. گفتنی است امروز سالگرد […]

به گزارش خبرآوران فرمانده نیروی انتظامی شهرستان باشت گفت: این جوان ۱۹ ساله، ساکن روستای عشایری هزیم ومیانه درشهرستان باشت بنا به دلائل نامعلوم با استفاده از طناب خود را حلق آویز و خودکشی کرد.
سرهنگ رضا چشم مهتاب افزود: این چندمین جوان از بیدک باشت است که اقدام به خودکشی کرده است.
گفتنی است امروز سالگرد یکی از جوانانی است که سال گذشته اقدام به خودکشی کرده بود.